Vejledning til artikelimport fra borger.dk og lifeindenmark.dk

borger.dk Vejledning

Artikelimporten er en gratis service, som kommunerne kan bruge til at importere borger.dk’s artikler til egne hjemmesider. Det er nødvendigt, at kommunen anskaffer sig teknisk hjælp til at få placeret elementerne korrekt og med kommunens egen visuelle identitet.

Lister over importerbare sider fra borger.dk og lifeindenmark.dk

Oversigt over lister af artikler udstillet via Artikelimporten på borger.dk

Importerbare indholdselementer

 • artiklens manchet
 • artikelteksten
 • links til selvbetjeninger
 • lovgivning
 • lokalt indhold

Ikke importerbart

Det er ikke muligt at importere:

 • handlingssider
 • temasider
 • guider
 • emneforsider
 • oversigtssider
 • Udbetaling Danmarks og ATP`s sider, bortset fra udvalgte standardsider - fx om familieydelser.
 • Gruppeoverskrifter tilhørende grupper af mikroartikler på indholdssider

Importfrekvens

Vi anbefaler import hver nat for at få de seneste opdateringer med.

Ansvar

Ansvaret for importen af borger.dk’s artikler er den enkelte myndigheds. Borger.dk skal angives som kilden for importerede artikler, medmindre andet på forhånd aftales med borger.dk.

Kontakt

Mail: admin@borger.dk

Kontor for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen

Nyttige links

borger.dk

lifeindenmark.dk

Tilslutning af selvbetjening til borger.dk

Webservice endpoint til artikelimporten

Kommunekodeliste - Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur