Tilslutning af selvbetjening til borger.dk

borger.dk Vejledning

Borger.dk's definition af selvbetjening

Selvbetjening er en digital tjeneste, hvor borgeren via nettet kan løse en opgave selv i stedet for at ringe til eller møde personligt op hos en myndighed.

Det gælder fx:

 • søge byggetilladelse
 • melde flytning
 • reservere biblioteksbøger
 • skrive sit barn op til daginstitution
 • beregne boligstøtte
 • portaler som sundhed.dk, hvor borgeren kan finde oplysninger om sygdomme mv. i stedet for at ringe til lægen.

Blanketter, som borgeren kan hente på nettet og udfylde hjemme betragtes som en selvbetjening. Det gælder anset, om borgeren udfylder blanketten, underskriver med MitID og fremsender den digitalt og krypteret, eller om borgeren udskriver den udfyldte blanket på papir og sender den til myndigheden med posten.

Det Fælles Designsystem

Med Det Fælles Designsystem kan du lave simple og effektive selvbetjeninger til borger.dk.

Når du skal have en selvbetjening på borger.dk, skal du følge portalens krav til integration og overholde portalens designsystem og integrationsproces.

Det Fælles Designsystem

MitID og NemLog-in

Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om MitID

Digitaliseringsstyrelsen om NemLog-in

Handlingssider

Handlingssiden er den side på borger.dk, hvorfra borgeren klikker sig ind i selvbetjeningen. Myndighederne skal med deres viden om deres selvbetjening, deres brugere og de oftest stillede spørgsmål, sørge for, at der er udarbejdet en god tekst til handlingssiden, som forbereder borgeren til at anvende selvbetjeningen.

 1. Se mere i handlingsside-guiden nedenfor. På overskuelig vis forklarer den de enkelte elementer på en handlingsside.
 2. Brug skabelonen nedenfor for udarbejdelsen af handlingssiden:
 3. Skabelonen sendes til admin@borger.dk så tidligt som muligt inden idriftsættelsen af løsningen af hensyn til forberedelsen af handlingssiden på borger.dk.

Tilslutning af en selvbetjeningsløsning på borger.dk

Har du selvbetjeninger, der skal linkes til via borger.dk, eller har du ændringer til en eksisterende handlingsside, skal du sende os en mail.

 • Ved ændringer til en eksisterende handlingsside, sender du en mail til os med ændringerne.
 • Ved en ny handlingsside skal du udfylde ’Skabelon til handlingsside’.

Kontakt