Version 65/66 release - PROD d. 15-11-2023

Publiceret 24-10-2023

Løsningsversion 66.0
API Version 1.66.0
QA-miljøet 2023-09-22 kl. 10:00-12:00
TEST-miljøet 2023-10-16 kl. 10:00-12:00
PROD-miljøet 2023-11-15 kl. 19:00-22:00

Indhold: 

 

Memo er afleveret/gjort klar til modtager hændelse

  • Det vil fremgå af en afsenders hændelseslog om en sendt memo er afleveret til modtagerens afsendersystem. Hændelsen vil fremgå af hændelsesloggen når en memo er gjort klar, til at blive afhentet af modtager systemet eller når en memo er afleveret til modtagersystemet.  

 

Øget filvalidering for MeMo i Digital Post

  • Valideringen vil tjekke, at filnavn/-endelse matcher det angivne encodingFormat. Det betyder, at man fremover vil blive afvist i valideringen, hvis man f.eks. vedhæfter et bilag med navn ”xyz.pdf” og angiver encodingFormat til at være text/html. Dermed vil man opleve, at forkert navngivne forsendelser, som accepteres af Digital Post i dag, vil blive afvist, når denne ændring implementeres.

 

Generelle opdateringer til dokumentation

 

Fuld adgang (OBS - kun på TEST miljøet)

  • Et fuld adgangs privilegie kan oprettes og tildeles i backenden. I forbindelse med release 66 giver dette privilegie adgang til at håndtere beskeder i adgang giverens postkasse herunder; læse, opdatere, flytte, forkynde, besvare og videresende beskeder. Beskeder kan både videresendes til e-mail og til en tillidsperson. Derudover vil der være muligt at oprette, opdatere og slette kladder og det vil være muligt at skrive til det offentlige på vegne af adgangsgiveren.
  • Adgangshaveren vil have mulighed for at adgangsgiverens hændelseslog, samt oprette, verificere og fjerne NemSMS tilmelding.

 

Med venlig hilsen

Digital Post