MeMo v1.1

14-08-2020

Version 1.1 indeholder følgende ændringer:

  • Under MessageHeader-klassen er "postType" tilføjet for at muliggøre differentiering af virksomheds- og myndighedspost for de afsendersystemer, der ikke understøtter opslag i Kontaktstrukturen hos modtagne myndigheder
  • Under ForwardData-klassen er "originalMessageDateTime" tilføjet for at sikre korrekt visning af oprindeligt modtagelsestidspunkt for videresendte meddelelser i visningsklienter
  • "MyndighedsID" fjernes som Recipient/Sender
  • CPR og CVR ændres til entydigt at være tekststrenge, med begrænsning på henholdsvis 10 og 8 tegn

Der er udarbejdet forskelligt materiale til understøttelse af formatet - et overblik af dette gives i dokumentet "Oversigt over ressourcer og vejledninger til MeMo" og kan findes på denne ressource.

Intro til MeddelelsesModel (MeMo).pdf

MeMo Modelbeskrivelse v1.1.pdf

MeMo Classes and Attributes v1.1.xlsx

MeMo_Scenarier_og_Eksempler.zip

MeMo_Schematron.zip

MeMo_XSD.zip

Brug af Skema og Schematron i MeMo.pdf

MeMo_Full_Example.xml

MeMo_Minimum_Example.xml

Principper for dokumenter og HTML i Digital Post.pdf

Vejledning til dataopmærkning i MeMo.pdf

Vejledning til Kontaktpunkter i Digital Post og MeMo.pdf

Vejledning til Actions og frister i MeMo.pdf

Opdaterings- og versioneringsstrategi for MeMo.pdf

MeMo Versionshistorik v1.1.pdf

MeMo Mapningstabel.pdf

Oversigt over ressourcer og vejledninger til MeMo.pdf

Tilladte filtyper i Digital Post.pdf