Version 68 releasenote - d. 7. februar 2024

Publiceret 12-01-2024

Løsningsversion 68.0
API Version 1.68.0
QA-miljøet 2023-12-18 kl. 10:00-12:00
TEST-miljøet 2024-01-15 kl. 10:00-13:00
PROD-miljøet 2024-02-07 kl. 19:00-23:00

Indhold: 

Introduktion af forældrebrev

  • Et forældrebrev vil blive sendt ud til forældre-myndighedsindehaverne, til unge der snart bliver 15 år. Såfremt at forældre-myndighedsindehaveren er tilmeldt Digital Post vil brevet blive sendt digital. Hvis forældremyndighedsindehaveren er fritaget for Digital Post., vil forældrebrevet blive sendt som fysisk post.

 

Udvidelse af retry til PULL

  • Løsningen udvides med retry funktionalitet for PULL-protokollerne (REST PULL, REST PUB/SUB). Derved vil memo sendt til modtagersystemer der benytter PULL-protokollerne, indgå i det normale retry flow.

 

Med venlig hilsen

Digital Post