Release R3 – Digital Post på borger.dk og Digital Post-app

Publiceret 20-11-2023

Den 21. november 2023 gennemføres release R3 af Digital Post-visningsklienterne Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen.
Følgende implementeres ved Release 3 den 21. november.

Release af Digital Post på borger.dk (web) og Digital Post-appen (app):

 

Web og App – Løsning der understøtter notifikation om ny post efter kl. 18

  • Med R3 implementeres en løsning i brugergrænsefladen på Digital Post på borger.dk og i Digital Post-appen, der gør det muligt for den enkelte borger at vælge i hvilket tidsrum, vedkommende ønsker at modtage e-mail-notifikation, sms-notifikation og push-notifikation. Som standard modtager borgeren notifikationer i tidsrummet mellem kl. 8-18, men med R3 kan borgeren også vælge, at notifikationer skal modtages hele døgnet. Det er desuden muligt at vælge, at eksempelvis e-mail-notifikationer modtages hele døgnet, mens sms-notifikation eller push-notifikation modtages i tidsrummet mellem kl. 8-18.Man kan også vælge særskilt at modtage notifikationer hele døgnet for de borgere, man eventuelt læser post på vegne af.

                                              

App – Understøttelse af app-switch

  • Med R3 implementeres en understøttelse af app-switch, så borgeren automatisk bliver navigeret over i Digital Post-appen, når vedkommende har godkendt i MitID-appen. Tidligere har borgeren selv skulle navigere over i Digital Post-appen manuelt, når vedkommende havde godkendt i MitID-appen.

 

 Web – Mulighed for at åbne appen direkte fra nudgingbanner på iOS-telefoner

  • I R2 blev der implementeret et nudgingbanner, hvor borgere opfordres til at downloade appen. I tilfælde hvor borgere havde downloadet appen, blev borgere med iOS-telefoner først ført forbi App Store, hvis de valgte ”Fortsæt i appen”. Med R3 bliver der nu indført en løsning, der sender borgeren direkte fra banneret til appen, uden at skulle forbi App Store først.

 

 Web – Nudgingbanner med tilbud om download af Digital Post-appen på Android-telefoner

  • Med R3 bliver nudgingbanneret, hvor borgere opfordres til at downloade Digital Post-appen, også slået til på Android-telefoner. I tilfælde hvor borgeren har downloadet appen, kan appen åbnes direkte fra banneret ved at klikke ”Fortsæt i appen”. Borgeren kan til enhver tid lukke banneret ved at vælge ”Nej tak, ikke nu” eller benytte ”Luk”-knappen.

  

Web – Implementering af nyt visuelt udtryk for links og knapper

  • Med R3 bliver alle links og knapper standardiseret, så de følger samme visuelle udtryk som på borger.dk.

 

Web – Mere informative fejlbeskeder ved indtastning af forkert pinkode

  • Når en borger tilføjer et nyt telefonnummer, NemSMS-nummer eller en e-mail i kontaktoplysninger, skal der valideres med en pinkode. Hvis pinkoden ikke virker, har borgeren tidligere fået den samme fejlbesked, ”pinkoden er ikke korrekt”, uanset om borgeren havde tastet en forkert pinkode, havde tastet forkert pinkode for mange gange eller pinkoden var udløbet. Med R3 indføres der mere informative fejlbeskeder, så borgeren ved, hvad årsagen er til, at pinkoden ikke virker. For eksempel, at pinkoden er forkert.

 

Web – Tilføjelse af dansksproget skærmlæsertekst i ’Søg efter myndighed’ ved ’Skriv ny besked’

  •  Når en borger skriver en ny besked og skal søge efter en myndighed, har skærmlæserteksten tidligere været på engelsk. Med R3 er skærmlæserteksten ændret, så den ikke læser op på engelsk, men på dansk.

 

App – Mere tydelig opdeling mellem overskrift og dokumentindhold i pdf-vieweren

  •  Med R3 er der tilføjet en mere klar skelnen i form af en stregskygge mellem dokumentets titel og selve dokumentindholdet i pdf-vieweren, så det ikke flyder sammen. 

  

Web – Mulighed for logge ind med eID

  • Med R3 bliver det muligt at logge på Digital Post med eID. Integration med eID gateway sker på baggrund af den SDG-forordning, der træder i kraft den 8. december 2023. Forordningen kræver, at udenlandske borgere med eID fra et andet EU-/EØS-land og CPR-nummer skal kunne logge ind og betjene sig i danske tjenester på lige fod med danske borgere.


De eksisterende indholdssider om Digital Post på lifeindenmark.dk og borger.dk opdateres med nye mikroartikler. Her bliver det forklaret, hvordan man identitetsmatcher sit nationale eID med det danske CPR via IdM, og hvordan man tilmelder sig Digital Post.

På forsiden af lifeindenmark.dk bliver der lagt en genvej til Digital Post for de borgere, der vil logge på med eID. Ved klik på linket ledes borgeren til en side, hvor borgeren skal vælge land og autentificeres. Herfra sendes borgeren til Digital Post.

Hvis borgeren allerede er tilmeldt Digital Post ledes vedkommende direkte til sin indbakke. Hvis ikke borgeren er tilmeldt, tilbydes vedkommende frivillig tilmelding og introflowet startes.

Under tilmelding til beskeder om ny post er det gjort tydeligt, at Digital Post kun understøtter danske mobilnumre.

Login med eID kan kun ske på webklienten. Derfor er nudgingbanneret og menupunkt med information om og link til Digital Post-appen fjernet for de borgere, der er logget på med eID. Linket, og dermed muligheden for at skifte til Mit Overblik, er ligeledes fjernet, fordi Mit Overblik heller ikke understøtter login med eID.

   

***

Der forventes ikke nedetid på Digital Post i forbindelse med releasen, og borgerne kan derfor tilgå og bruge Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen. Borgerne skal opdatere deres app efter releasen for at få de nye ændringer med. 

***

 

Venlig hilsen

Borger.dk