Release R2 – Digital Post på borger.dk og Digital Post-app

Publiceret 27-04-2023

Den 2. maj 2023 gennemføres release R2 af Digital Post-visningsklienterne Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen.
Følgende implementeres ved release R2 den 2. maj

Release af Digital Post på borger.dk (web) og Digital Post-appen (app):

 

WEB – NUDGINGBANNER MED TILBUD OM DOWNLOAD AF DIGITAL POST-APPEN

For at udbrede kendskabet til Digital Post-appen blev der i september 2022 implementeret et simpelt nudgingbanner på iOS/Safari, hvor borgerne fik præsenteret muligheden for at downloade Digital Post-appen med direkte link til App Store. Med R2 implementeres et nudgingbanner, der dækker både iOS og Android, og ikke er begrænset til en specifik browser. I banneret kan borgeren vælge ”Fortsæt i appen” og herved få mulighed for at downloade appen. I tilfælde, hvor borgeren har downloadet appen til en Android-telefon, kan appen åbnes direkte fra banneret. På iOS-telefoner, bliver borgeren sendt til App Store, hvorfra appen kan åbnes. Senere på året vil iOS-telefoner også kunne åbne appen direkte fra banneret. Borgeren kan til enhver tid lukke banneret ved at vælge ”Nej tak, ikke nu” eller benytte ”Luk”-knappen.

 

WEB – TILBAGETRÆKNING AF ANMODNING OM OPRETTELSE AF DIGITAL POST-MODTAGER OG LÆSEADGANG

Som borger har du mulighed for at anmode en anden borger om læseadgang og/eller at blive Digital Post-modtager. Hvis en borger fortryder sin anmodning og ønsker at trække denne tilbage, har dette ikke tidligere været muligt. Anmodningen er blevet vist i oversigten over læseadgange og Digital Post-modtagere som ”Mangler godkendelse”. Med R2 indføres mulighed for at trække anmodningen tilbage, så den forsvinder fra oversigten.

 

WEB – FORBEDRET HÅNDTERING AF NAVNEBESKYTTELSE I OVERSIGTER OVER LÆSEADGANGE OG DIGITAL POST-MODTAGERE

I oversigterne over læseadgange og Digital Post-modtagere fremgår navne på de borgere, som en anden borger har oprettet henholdsvis læseadgang og/eller Digital Post-modtager til. Borgere med navnebeskyttelse er tidligere blevet vist i oversigten med deres fornavn og ordet ’undefined’ i stedet for deres efternavn. Med R2 justeres visningen, så der i oversigterne fremgår borgerens fornavn og fødselsdag, og ’undefined’ er fjernet.

 

APP – MERE PLADS TIL VISNING AF PDF’ER I DIGITAL POST-APPEN

Med R2 er der indført et nyt design for visning af pdf’er i Digital Post-appen. I det tidligere design fyldte området i toppen en stor del af skærmbilledet, hvilket efterlod begrænset plads til visning af selve pdf-indholdet på små skærme – særligt når borgeren holdt telefonen vandret. Med R2 er dette område minimeret for at give mere plads til læsning, når borgeren begynder at scrolle i pdf’en.

 

APP – MULIGHED FOR AT ÅBNE DIGITAL POST-APPEN I EN DEMOVERSION

For at understøtte øgede krav om test og kvalitetssikring af Digital Post-appen hos Google Play og App Store er der med R2 udviklet en demoversion af appen. Demoversionen indeholder testdata og kræver login med testbrugere. Det er udelukkende reviewere hos App Store og Google Play, der får adgang til demoversionen.

 

WEB OG APP – OPDATERING OG VISNING AF ANTAL BESKEDER I BESKEDLISTEN

Med R2 indføres der en forbedring i forhold til opdatering og visning af antal beskeder i beskedlisten. I appen vil det blive muligt at opdatere beskedlisten ved at trække ned i listen og slippe.

I web-klienten vil der under beskedlisten blive tilføjet antallet af indlæste beskeder ud af det samlede antal beskeder i beskedlisten. Dette overblik findes allerede i appen.

 

WEB OG APP – MYNDIGHEDENS KATEGORI VIL FREMGÅ AF SENDTE BESKEDER 

Når en borger skriver til en myndighed og angiver en kategori hos myndigheden, har det ikke tidligere været muligt at se kategorien på den sendte besked. Det har betydet, at borgeren ikke har haft mulighed for at dokumentere, hvor beskeden præcis var sendt hen hos den pågældende myndighed. Med R2 bliver dette justeret, så borgeren kan se kategorier under ”Sendte beskeder”.

 

WEB OG APP – TILFØJELSE AF FLERE SPINNERE OG FLERE RETVISENDE OG BESKRIVENDE FEJLBESKEDER 

Med R2 er der tilføjet flere spinnere på forskellige handlinger såsom ”Gem besked som kladde”, ”Bekræft sletning af mappe” og ”Bekræft tilmelding til Digital Post”. Spinnerne er med til at indikere, at handlingen er i proces. Der er desuden tilføjet flere retvisende og informative fejlbeskeder, der hjælper brugeren med at forstå, hvorfor der er sket en fejl.

 

APP – FORBEDRET ZOOM-FUNKTION  

Det er et krav i webtilgængelighedsloven, at man kan benytte alle funktioner ved et zoom-niveau på 200 procent. Med R2 bliver zoom-funktionen i Digital Post-appen forbedret.

Tidligere har zoom-funktionen ikke fulgt enhedens specifikke størrelse, men blot været tilpasset enten ”små” eller ”store” skærme. Med R2 er zoom-funktionen forbedret, så den nu tilpasser sig skærmens størrelse. Det betyder fx, at når der er zoomet maksimalt ind, vil skriftstørrelsen på de største enheder (fx store tabletskærme) kunne zoomes helt op til 200 procent.

 

WEB OG APP – DIVERSE  

Med R2 er der desuden foretaget en række mindre justeringer i brugergrænsefladen samt webtilgængelighedsforbedringer. Der er bl.a. lavet en mere simpel brugergrænseflade, når borger skal registrere oplysninger i forbindelse med at modtage beskeder om ny post.

Der er også tilføjet mere præcise og sigende skærmlæsertekster, der gør det nemmere for svagtseende brugere at foretage de rigtige handlinger. Fx er ”Opret undermappe” suppleret med en skærmlæseroplysning om, hvilken mappe som undermappen skal oprettes under.

  

***

Der forventes ikke nedetid på Digital Post i forbindelse med releasen, og borgerne kan derfor tilgå og bruge Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen. Borgerne skal opdatere deres app efter release for at få de nye ændringer med.


***


Venlig hilsen

Borger.dk

 

Om denne systemopdatering

Produktion: 02.05.23